Thursday, December 7, 2017

નવેમ્બર ૨૦૧૭ ના અંક માં શું શું જાણવા જેવું છે ?

નવેમ્બર ૨૦૧૭ ના અંક માં શું શું જાણવા જેવું છે ?વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 

Monday, November 27, 2017

Wednesday, September 20, 2017

સામાજિક નિસબત : એરીસ એગ્રો લી. મુંબઈ દ્વારા બનાસકાંઠામાં રાહત સામગ્રી વિતરણ

સામાજિક નિસબત : એરીસ એગ્રો લી. મુંબઈ દ્વારા બનાસકાંઠામાં રાહત સામગ્રી વિતરણ
વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
મનની વાત :

મનની વાત :


વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
કૃષિ જ્ઞાન : તૈયાર થયેલ પાકો તથા નવા પાકોનો રાખરખાવ

કૃષિ જ્ઞાન : તૈયાર થયેલ પાકો તથા નવા પાકોનો રાખરખાવ

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
બીજ મંત્ર : સારી વાર્તાઓ ક્યારેય જૂની થતી નથી

બીજ મંત્ર : સારી વાર્તાઓ ક્યારેય જૂની થતી નથી

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
મધુ સંચય : ધર્મ એટલે

મધુ સંચય : ધર્મ એટલે

વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
ગૃહ લક્ષ્મી :  આહારમાં કઠોળની અગત્યતા

ગૃહ લક્ષ્મી : આહારમાં કઠોળની અગત્યતા

 આહારમાં કઠોળની અગત્યતા 


વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો. 
શિયાળુ પાક : રાઈ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

શિયાળુ પાક : રાઈ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ

રાઈ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ  


વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ વિજ્ઞાન લવાજમ ભરો વાર્ષિક લવાજમ ફક્ત રુ. ૨૫૦/- અથવા અમારું ફેસબુક પેઇઝ લાઈક કરો.